ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างภาพประติมากรรม อนุสรณ์สถาน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสรณ์สถาน “ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)” ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘