• วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง

  โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตสันติภาพสมานฉันท์ “ฅนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถี ไทยมาลายู 26 กุมภาพันธ์ 2558

  Continue reading
 • ตามรอยพ่อของแผ่นดินผ้าป่า ปูน-อิฐ-หิน-ดิน-ทราย

  โครงการ “ ตามรอย พ่อของแผ่นดิน “
  ตอน… ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)

  วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

  ณ สามแยกชยางกูร-เรณูนคร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  Continue reading
 • ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่

  โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน (ครั้งที่ ๑)
  ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภา

  วันที่ ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  Continue reading
 • แข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านโรงเรียนตาดิกา

  โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้าน
  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

  ณ สนามกีฬาตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

  Continue reading