ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการวางรากฐานสานฝันสันติภาพปรองดอง

เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง
ทูตสันติภาพสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถี ไทยมาลายู

ด้วยองค์กรทูตสันติภาพได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชาวบ้าน จัดทำโครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตฯสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถีไทยมาลายู
ณ ที่ตั้งโครงการฯ ติดกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา นราธิวาส ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กำหนดการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
องค์กรทูตสันติภาพ ภาคีเครือข่ายพร้อมชาวบ้านร่วม จัดให้มีงาน กินน้ำชา พาคนสร้างบ้าน สร้างรากฐาน” คนกล้า คืนถิ่น” วิถีมาลายูคู่สันติภาพ

67486
67186
67190
67481
67511

 

 

Comments are closed.