ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการวางรากฐานสานฝันสันติภาพปรองดอง

เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง
ทูตสันติภาพสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถี ไทยมาลายู

ด้วยองค์กรทูตสันติภาพได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชาวบ้าน จัดทำโครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตฯสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถีไทยมาลายู
ณ ที่ตั้งโครงการฯ ติดกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา นราธิวาส ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

กำหนดการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
องค์กรทูตสันติภาพ ภาคีเครือข่ายพร้อมชาวบ้านร่วม จัดให้มีงาน กินน้ำชา พาคนสร้างบ้าน สร้างรากฐาน” คนกล้า คืนถิ่น” วิถีมาลายูคู่สันติภาพ
[container extra=””]
[one_sixth extra=”” anim=””]67486[/one_sixth]
[one_sixth extra=”” anim=””]67186[/one_sixth]
[one_sixth extra=”” anim=””]67190[/one_sixth]
[one_sixth extra=”” anim=””]67481[/one_sixth]
[one_sixth extra=”” anim=””]67511[/one_sixth]
[one_sixth extra=”” anim=””][/one_sixth]
[/container]