ขอเรียนเชิญร่วมสบทบทุนโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน

follow the King project

ขอเรียนเชิญร่วมสบทบกองทุนองค์กรทูตสันติภาพและสบทบทุนโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน


ธนาคารออมสิน สาขาธาตุ (เผื่อเรียก)
เลขที่บัญชี 0201-2789-2667
บัญชี่ชื่อ องค์กรทูตสันติภาพ(envoy for peace)


ธนาคาร กสิกรไทย สาขขานราธิวาส ออมทรัพท์
เลขที่บัญชี่ 265-2-30549-3
บัญชีชื่อ ทูตสันติภาพ(envoy for peace)


ธนาคาร กรุงไทย สาขานราธิวาส
เลขที่บัญชี 905-0-34546-8
บัญชี่ชื่อ ทูตสันติภาพ(envoy for peace)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณชยณัฐ คงสังข์ โทร. 09 1175-1853
อ.สุริยะ ดีตะวันฉาย โทร. 08 4750 6060 โทร./โทรสาร073-516-287
www.envoyforpeace.org
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Comments are closed.