follow the King project

กำหนดการพิธีอัญเชิญแผ่นหินแกะสลักภาพอนุสรณ์สถาน

กำหนดการ สำหรับวันที่ 4-5 และ 12-13 พฤศจิกายน 2558 โครงการอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน ”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)