พวกเรารักสันติภาพ & พวกเรารัก อง์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

พวกเรารักสันติภาพ & พวกเรารักองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace  พวกเราคือจิตอาสา พวกเราได้ร่วมได้ช่วยแม้น้อยนิด เพื่อให้สังคมมวลมนุษยชาติ ได้เกิดความรัก ความเข้า เดินไปด้วยกันเพื่อมวลมนุษยชาติ

พวกเรารักสันติภาพ & พวกเรารัก อง์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

สันติภาพคือ การให้  การให้ คือ สันติภาพ “ให้ รัก ให้อภัย ให้กำลังใจ เพื่อมลมนุษยชาติ