ข่าวดี! กับคนรักสันติภาพ & ภาคีเครือข่ายองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จังหวัดหนองบัวลำภู

37/1 หมู่ 15 ถนนวรราชภัคคี (สวนนงลักษณ์) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
www.envoyforpeace.org โทร.+(66) 84 750 6060 โทร.+(66) 94 289 8895