ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการวางรากฐานสานฝันสันติภาพปรองดอง

โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตฯสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถีไทยมาลายู กำหนดการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.