เกี่ยวกับเรา

เมื่อความคิดเห็นต่าง ความขัดแย้งก็เกิด
ความขัดแย้งเกิด การระแวงตามมา
ความระแวงตามมา การทะเลาะเบาะแว้งเกิด
การทะเลาะเบาะแว้งเกิด การใช้ความรุนแรงต่อกันก็เกิดขึ้น

จากจุดเล็กๆขยายวงใหญ่ กลายเป็นสงคราม เป็นมหาสงคราม เป็นสงครามโลก สงครามแห่งมวลมนุษยชาติ หลังสงครามสงบ เราจะพบเสียงร่ำไห้ เราจะพบความพลัดพราก เราจะพบความสูญเสีย เราจะพบหายนะพบซากปรักหักพัง ธรรมชาติวอดวาย เหล่าสรรพสัตว์เดือดร้อน ความตายการบาดเจ็บทั้งกายใจ บังเกิดเสียงระงมร่ำไห้ทั่วไป
เสียงปืนที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในทุกที่ มีผลกระทบถึงกัน มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ ต้นไม้ทุกต้น สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ไม่มีใครไม่เดือดร้อน คู่กรณีที่ขัดแย้ง กระทั่งผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราว ต่างตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว เด็กเล็กๆ สัตว์ทั้งหลาย ดอกไม้หลายสี พวกเขาทำผิดอะไร ถึงต้องมารองรับผลแห่งความขัดแย้งของผู้มีอำนาจหรือคู่กรณีแห่งความขัดแย้ง ที่ใช้ความรุนแรงห้ำหั่นต่อกัน

ธรรมชาติได้สร้างความได้เปรียบของมนุษย์ต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ด้วยได้ให้สมองอันชาญฉลาด ฉลาดจนสามารถควบคุมเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกใบนี้ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก้าวล้ำไปไกล ไกลจนเราเองก็คาดคิดไม่ถึง เรามีภาษาที่สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจอย่างง่ายๆมากกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก

ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ทำให้ความเจริญทางด้านจิตวิญญาณลดลง มนุษย์มุ่งมั่นที่จะเอาชนะคะคานต่อกัน โดยไม่คิดถึงผล และวิธีการ จึงนำมาสู่การประหัตประหาร และการทำลายล้างต่อกัน อย่างที่เห็นกันอยู่ ไม่ใช่ไม่รู้ ทุกคนรู้ดีว่าผลแห่งการห้ำหั่นกันนั้น มีแต่หายนะ แต่ทว่า…อัตตา ทิฐิ ความโลภ ความหลง ความมัวเมา จึงทำให้เขาเหล่านั้น เสมือนถูกปิดหูปิดตา จนลืมที่จะส่งภาษาพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจกันได้อย่างง่ายๆ กลับหันมาใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกัน  หันมาใช้ความรุนแรงต่อกันและกัน

องค์กรทูตสันติภาพ จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยส่งเสียงสะท้อน เสียงเล็กๆ ของคนกลุ่มหนึ่ง ณ ทุกซอกมุมบนพื้นโลกใบนี้ ถึงแม้เรามากันคนละสาระทิศ ทุกเชื้อชาติ ทุกสีผิว ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ทุกความเชื่อ พกพาเอาความรู้สึกดีๆ ของสัตว์ทั้งหลายในทุกๆพื้นที่บนผืนโลก มาหลอมรวมกัน ณ วันนี้ เพื่อจะบอกกล่าวกับผู้ขัดแย้งทั้งหลาย ให้หันหน้าเข้าหากัน ให้ใช้การพูดคุยกัน ให้หาแนวทางอันสันติ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากความรุนแรง เพราะองค์กรทูตสันติภาพเชื่อว่า ความรุนแรง ไม่สามารถจบลงได้ด้วยการใช้ความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อผู้คนในวันนี้ และเผื่อแผ่ถึงลูกหลานและผู้คนในอนาคต
[blockquote name=””]
[div extra=”normal-quote”]

“เราจะร่วมมือกันทำเรื่องง่ายๆ ที่เต็มไปด้วยความหมาย เพื่อให้โลกได้บรรลุถึงการ ให้รัก, ให้อภัย, ให้กำลังใจ ก่อเกิดความรักความสามัคคี มีสันติสุข โดยใช้นกกระดาษเป็นสื่อสันติภาพแห่งมวลมนุษยชาติ”
“เราจะมาร่วมกันใช้นกกระดาษเป็นสื่อแห่งสันติภาพ ”
” เราจะมาช่วยกันพับนกกระดาษ”
” เราจะมาช่วยกันทำกิจกรรมที่ดีงามเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพ”
” เราจะมาช่วยกันเผยแพร่แนวคิดกิจกรรมสันติภาพถึงทุกผู้คนให้ส่งต่อถึงคู่ขัดแย้งทั้งหลาย”
” เราจะมาช่วยกันเผยแพร่แนวคิดกิจกรรมสันติภาพไปในทุกพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อย ยอมพลีแม้ต้องสูญเสีย เป็นเสมือนนกกระดาษน้อยที่หลุดร่วงลงสู่ดิน”
” เราจะมาช่วยกันลดความขัดแย้งของผู้คนบนพื้นโลก ทุกเรื่อง ทุกคน ทุกกรณี อย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยการเผยแพร่แนวคิดกิจกรรมสันติภาพ”

[/div]
[/blockquote]

 

[heading type=”standard” size=”h2″ extra=”title”]ภารกิจ (MISSION)[/heading]

 1. เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อลดความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติ ด้วยแนวทางสันติวิธี นำไปสู่ความสามัคคี ความสุข และสันติภาพ
 2. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนหลักการ แห่งความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม ความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล
 3. ยึดถือความเสียสละ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม เพื่อมวลมนุษยชาติ
 4. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรด้านสันติภาพทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. ส่งเสริม ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้มีการประสานงานระหว่างบุคคลและองค์กรด้านสันติภาพทั้งภายในและต่างประเทศ
 6. ดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้ด้วยแนวทางสันติวิธี เพื่อให้เกิดสันติภาพ ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล
 7. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 9. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และกำไรใดๆ

 

[heading type=”standard” size=”h2″ extra=”title”]นโยบาย (POLICIES)[/heading]

 1. ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมโลก
 2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ต่อความคิด และการแสดงความคิดเห็น ในมวลหมู่สมาชิกและมวลมนุษยชาติ
 3. พัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติภารกิจของมวลหมู่สมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว
 4. สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพันธมิตรทุกองค์กร มวลหมู่สมาชิกและมวลมนุษยชาติ

 

[heading type=”standard” size=”h2″ extra=”title”]เป้าหมาย (GOALS)[/heading]

 1. ลดปัญญาหาความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติโดยเร็วที่สุด
 2. สร้างสรรค์สามัคคีและสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์โดยเร็วที่สุด
 3. สร้างเครือข่ายองค์กรให้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยเร็วที่สุด
 4. จัดหาทุนในการดำเนินการให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์กรและกิจกรรมทั้งหลายขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลายที่สุด

 

[heading type=”standard” size=”h2″ extra=””]วิสัยทัศน์ (VISION)[/heading]
องค์กรทูตสันติภาพเป็นองค์กรที่มีแนวทางในการลดความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติ ด้วยวิธีสันติ เพื่อนำพาความสุข ความรักความสามัคคี และสันติภาพแห่งมวลมนุษยชาติ

องค์กรทูตสันติภาพจะมุ่งมั่นดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักการสำคัญ และจะได้พัฒนาวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ให้กับบุคลากรของมวลมนุษยชาติ เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม นำมาซึ่งสันติสุขและสันติภาพ ของสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ สืบไป

Leave a Reply