ประวัติการทำงาน

กวีสรุปครบ 15 ปีที่ปลายด้ามขวาน องค์กรทูตสันติภาพ

ประวัติการทำงาน ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน

 • ได้เป็นผู้ร่วมคิดเรื่องโปรยนกกระดาษเพื่อสันติภาพในภาคใต้
 • ได้เป็นผู้ร่วมคิดเรื่องโปรยนกกระดาษเพื่อสันติภาพในภาคใตด้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากซึนามิที่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา
 • เปิดที่ทำการ องค์กรทูตสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสานผู้สงสัยว่าก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีค่าหัวและไม่มีค่าหัว ได้ เข้ามอบตัวกับทางราชการและประสานงานให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จนชาวบ้านมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม จนถึงปัจจุบัน
 • ใช้สื่อดนตรีและเสียงเพลงเข้าทำงานมวลชนกับชาวบ้านและคนของรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ มาตลอด จนถึงปัจจุบัน
 • ได้เข้าร่วมเจรจากับชาวบ้านที่ไม่พอใดหรือเข้าใจผิด คนและหน่วยงานของรัฐ และได้มีการรวมตัวกันเพื่อชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐอันเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงต่อกันระหว่างชาวบ้านกับคนของรัฐ ให้ชาวบ้านได้เข้าใจและยุติการชุมนุมลง ในหลายเหตุการณ์ จนถึงปัจจุบัน
 • ช่วยเหลือทางหน่วยงานภาครัฐในการเจรจาการจี้จับตัวประกันนางพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสฯ โดยใช้กีตาร์และเสียงเพลงกล่อมจนโจรยอมเข้ามอบตัว โดยไม่มีการสูญเสีย ทั้ง 2 ฝ่าย
 • ได้เข้าช่วยเหลือเจรจาระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชาวบ้าน บ้านตันหยงลิมอ และได้ทำการประกันตัวชาวบ้าน บ้านตันหยงลิมอเพื่อสู้คดีตาม ขบวนการ ยุติธรรมในกรณีจับตัว 2 นาวิกโยธินเป็นตัวประกัน
 • เข้าช่วยเหลือครูจูหลิง จนนำตัวส่งโรงพยาบาล
 • ได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ จนเป็นโครงการ “ญาลันนันบารู” ไปทั่ว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ได้ทำโครงการ 3 ประสานงานสันติภาพโดการนำผู้แทนศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ มาร่วมเสวนาและร่วมประสานงานสันติภาพร่วมกัน ณ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้
 • ร่วมกับทหารในพื้นที่ทำกิจกรรม ปรัชญาการปลูกต้นไม่ 3 ต้นคือ (ต้นสันติภาพ ต้นภราดรภาพ ต้นมิตร) ร่วมกับชาวบ้าน ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายพร้อมชาวบ้าน ขยายโรงเรียน สร้างอาชีพ สร้างความเข้าใจระห่าวงคนของรัฐกับชาวบ้าน เพื่อลดความวาดระแวงซึ่งกันและกัน ความรุนแรงก็ลดลง
 • ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ ตั้งกลุ่มยุวชนทูตสันติภาพขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่น ตั้งและส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ภายใต้ชื่อ กลุ่มวงดิเกร์ฮูลูทูตสันติภาพ กลุ่มเยาวชนการต่อสู้สิระทูตสันติภาพ กลุ่มวงดนตรีทูตสันติภาพ
 • ร่วมกับเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ ตั้งกลุ่มยุวชนองค์กรทูตสันติภาพขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลป์บ้านนอก องค์กรทูตสันติภาพ ไปแสดงศิลปะพื้นบ้านและอัตลักษณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปออกสื่อรายการโทรทัศน์ และไปและร่วมงานเผยแพร่ศิลปะ อัตลักษณ์ ตามผู้มิภาคทั่วไป
 • นำเยาชนเครือข่ายองค์กรทูตสันติภาพไปตอนรับแสดงศิลปะพื้นบ้านและแสดงออกถึง อัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ที่มีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขให้กับแขกต่างประเทศ เช่น กลุ่มเอกอัครราชทูตยุโรประเทศและเอกอัครราชทูตประเทศโอไอซี 12 ประเทศ และตอนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ลงมาเยี่ยมเยือยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ได้ร่วมกับเยาวชนและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายองค์กรทูตสันติภาพ ทำภารกิจ สันติภาพ ภายใต้ชื่อ “ภารกิจกู้คนวางระเบิด” เช่นเมื่อเมษายน 2555 ที่ผ่านมามีการวางระเบิดครั้งใหญ่ทั้งที่ อำเภอหาดใหญ่ จ.ยะลา จงปัตตานี แต่ จ.นราธิวาส สามารถรู้และกู้ได้ ด้วยเหตุของการทำภารกิจกู้คนวางระเบิด เพราะเยาวชนที่เขาหลงผิดได้โทรมาบอกว่าเขาว่างแล้วตรงจุดนั้นจุดนี้ ให้ไปกู้เพราะเขาจะต้องทำ หากไม่ทำตัวเขาและครอบครัวจะเป็นอันตราย นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ภายใต้ “ภารกิจกู้คนว่างระเบิด”
 • ได้ประสานการทำงานด้วยแนวทางสันติวิธีกับภาครัฐทุกภาคส่วน เช่น กอ.รมน. ป.ป.ส สปก. ศชต.กระทรวงมหาดไทย แลผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น.ในแนวทางสันติวิธี
 • จัดงาน 3 ประสานงานสันติภาพ โดยเชิญผู้นำทางศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโลกมุสลิมมาร่วมงานสันติภาพ ณ สำนักข่าวต่างประเทศ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
 • จัดงาน 3 ประสานงานสันติภาพ โดยเชิญผู้นำทางศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโลกมุสลิมมาร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสิรินธรสันติภาพ จังหวัดยะลา เช่น ดาโต๊ะ ซรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม ผู้นำศาสนาประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำศาสนาประเทศอินสิงคโปร์ ผู้นำศาสนาประเทศบรูไน ผู้นำศาสนาประเทศมาเลเซียและอีกหลายประเทศ โดยมีองค์ทูตสันติภาพเป็นผู้เรียนเชิญและจัดงานโดยมีกองทัพที่ 4 ให้การสนับสนุน
 • ใช้ที่ทำการองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ประสานงาน หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
 • ใช้ที่ทำการองค์กรทูตสันติภาพ จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ฝึกอบรมย่อยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านสันติภาพและสังคมด้านต่างๆ
 • ได้เข้าไปช่วยทางหน่วยงานภาครัฐตามตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงในเหตุการณ์ ระเบิดรถทหารทำให้ทหารเสียชีวิต ทั้งหมด 9 นาย ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เข้าใจผิดและมีการชุมนุมปิดถนนจนคลี่คลายและจับผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้
 • ได้ประสานงานผู้ที่มีหมาย ป.วิอาญา และ พ.ร.ก ทั่งในและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 • ได้เข้าช่วยเหลือดูแลเป็นกำลังใจกับครอบครัวผู้ที่เข้ามอบตัว และประสานงานกับองค์กรภาครัฐให้ได้รับความเป็นธรรม เชื่อในกระบวนการยุติธรรมไม่หวาดกลัวต่อคนของภาครัฐ
 • ได้เข้าช่วยเหลือดูแลเป็นกำลังใจและประสานงานกับองค์กรภาครัฐให้ผู้ที่เข้ามอบตัวได้รับความเป็นธรรมและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
 • ประสานงานกับองค์กรภาครับในการนำตัวผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ตามหมาย ป.วิอาญา และ พ.ร.ก แสดงตัว ณ ที่ทำการองค์กรทูตสันติภาพ ในกรณีผู้ที่ไม่มั่นใจในการแสดงตน ในสถานที่หน่วยงานภาครัฐ โดยใช่สถานที่องค์กรทูตสันติภาพแสดงตนในเบื้องตนก่อนนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างเต็มใจ
 • ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จัดซื้อที่ดินและร่วมจัดทำโครงการโครงการ ศูนย์จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง (ดุซงญอ) อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ่อของแผ่นดิน
 • โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสันติภาพ (Loykrathong for Peace) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • จัดทำโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๙ ในดวงใจ) รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๙ เดือน๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.
 • จัดทำรายโทรทัศน์องค์กรทูตสันติภาพกับงานสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • จัดทำรายการวิทยุองค์กรทูตสันติภาพพบประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประสานงานกับองค์กรภาครัฐในเรื่องที่ทำกินทับซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐ จนชาวบ้านได้รับคืนพื้นที่และเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังเดิม
 • โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้านถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
 • โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดินครั้งที่ ๑ ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ
 • เปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ ณ จังหวัดนครพนม
 • เปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ ณ จังหวัดมุกดาหาร
 • จัดทำโครงการ ชาติ, ศาสน์, กษัตริย์ “กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดนครพนม
 • โครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดิน ตอน… ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์) ณ จังหวัดนครพนม
 • โครงการ“ศูนย์จริยธรรมคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสันติภาพ” ณ จังหวัดนครพนม
 • โครงการพิพิธภัณฑ์อัตลักษณ์ ชนเผ่าศรีโครตบูร จังหวัดนครพนม

Leave a Reply