องค์กรทูตสันติภาพ envoy For Peace การทำงานสาธารณะ เพื่อสันติภาพ

จัดงานสันติภาพ องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace ครบรอบ 14 ปี

องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace เป็นองค์กรสาธารณะ ทำงานด้านสันติภาพ ด้วยแนวทางสันติวิธี มาครบ 14 ปี และปีนี้ได้เปิดศุนย์ประสานงานเพิ่มเติมขึ้น ณ จังหวัดนครพนม เพื่อทำงานสันติภาพ