follow the King project

กำหนดการพิธีอัญเชิญแผ่นหินแกะสลักภาพอนุสรณ์สถาน

กำหนดการ สำหรับวันที่ 4-5 และ 12-13 พฤศจิกายน 2558 โครงการอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน ”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างภาพประติมากรรม อนุสรณ์สถาน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสรณ์สถาน “ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)” ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการวางรากฐานสานฝันสันติภาพปรองดอง

โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตฯสมานฉันท์ “คนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถีไทยมาลายู กำหนดการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.