ร่วมสมทบทุนบริจาค

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace)ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม
เลขที่บัญชี 0201-2789-2667
บัญชี่ชื่อหน่วยงานทูตสันติภาพ
[/ div]
[/ blockquote] ]ธนาคารกสิกรไทยสา
โคบ 265-2-30549-3
บัญชีชื่อว่าสันติสันติภาพ
[/ div]
[/ blockquote]ธนาคารกรุงไทยภาษาอังกฤษนราธิวาสสาขา
เลขที่บัญชี 905-0-34546-8
บัญชี่ชื่อทูตสันติภาพ (ทูตเพื่อสันติภาพ)
[/ div]
[/ blockquote ]