ร่วมสนับสนุน

ร่วมสมทบทุนบริจาค

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace)

[blockquote ชื่อ = “”]
[div = “ธรรมดา”]
ธนาคารออมสินสาขาธาตุพนม
เลขที่บัญชี 0201-2789-2667
บัญชี่ชื่อหน่วยงานทูตสันติภาพ
[/ div]
[/ blockquote] ]

[blockquote name = “”]
[div extra = “ปกติ – อ้าง”]
ธนาคารกสิกรไทยสา
โคบ 265-2-30549-3
บัญชีชื่อว่าสันติสันติภาพ
[/ div]
[/ blockquote]

[blockquote ชื่อ = “”]
[div พิเศษ = “ปกติอ้าง”]
ธนาคารกรุงไทยภาษาอังกฤษนราธิวาสสาขา
เลขที่บัญชี 905-0-34546-8
บัญชี่ชื่อทูตสันติภาพ (ทูตเพื่อสันติภาพ)
[/ div]
[/ blockquote ]

Leave a Reply